Formål

Formålet med dette netsted er hovedsageligt at oplyse om efterslægten til Christen Hansen Bryld og Christen Andersen Bryld fra Stepping sogn i Sønderjylland. Stort set alle personer i verden med navnene Bryld, Brüld og Bryhl tilhører denne efterslægt. Personer med navnene Brylle, Brüel og Brühl tilhører til gengæld som hovedregel andre slægter.

Jeg arbejder på hobbybasis med at opspore slægten Bryld, og resultaterne vil løbende blive gjort tilgængelige her, se dog afsnittet om privatliv. Hjælp til arbejdet i form af oplysninger og andet materiale vil være yderst velkomment.

Man kan på disse sider også se forslægten til mine egne børn, hvilket på mødrende side omfatter især bornholmske aner, og via mig selv sønderjyske, islandske, sydsjællandske og svenske aner.

Man kommer nok lettest i gang med at se oplysninger ved at bruge Navnelisten.

Lukket for kommentarer.