Hent filer

Hent skrifttypen Manu Gothica 19

Skrifttypen Manu Gothica 19 er baseret på gotisk skrift sådan som den blev undervist omkring år 1900 i Tyskland og i Sønderjylland. I resten af Danmark blev gotisk skrift afløst af latinsk skrift omkring 1870. Det er af stor værdi at være fortrolig med gotisk skrift, hvis man læser danske og tyske kilder fra 17-1800 tallet.

Fonten er gratis og kan frit anvendes til privat brug.Specialtegnene, kort s og ß kan nås med tasterne henholdsvis ½ / ` / # og § / ~ / ß.

Anvendes fonten i et program med kontekstafhængige alternativer, skulle specialtegnene gerne komme ind af sig selv.

The TrueType font Manu Gothica 19 has been based on the Old German handwriting as it was taught in Schleswig and Germany around Year 1900. If you study sources from that time and before, it is important to be familiar with this writing style.

The font is free for personal use.The special characters short s and ß are used with the keys ½ / ` / # and § / ~ / ß buttons respectively.

If you are using an application with contextual alternates, the font should take care of things by itself.

Der TrueType Font Manu Gothica 19 basiert auf der altdeutchen Schreibschrift oder Kurrentschrift, wie sie um 1900 in den schleswiger und deutschen Schulen unterrichtet wurden. Wenn Sie schriftlicher Materialen von dieser Zeit und früher lesen möchte, ist Vertrautheit mit dieser Schrift sehr wichtig.

Der Font ist für den Privaternutzer kostenlos.Die Sonderzeichen rundes s und ß sind bei den jeweiligen Tasten ½ / ` / # und § / ~ / ß benutzt.

Wenn Sie ein Programm mit kontextbezogenen Alternativen verwenden, sollte die Schriftart die Sonderzeichen automatisch einfügen.

Hent dokumentet Marselisborgmonumentet

Marselisborgmonumentet er en afskrevet liste med samtlige 4140 personer som findes på Marselisborg-monumentet over faldne danske i Verdenskrigen 1914-18. Hovedparten var tysk værnepligtige sønderjyder. You can also download a list of the 4140 persons present at the Marselisborg war memorial over Danes fallen in the Great War 1914-18. Most were residents of the Duchy of Schleswig, then under German rule, and as such conscripted to the German army. Des Weiteren kann eine Liste mit sämtlichen 4140 Personen heruntergeladen werden, die sich auf dem Marselisborg-Denkmal für die Gefallenen Dänen des 1. Weltkrieges befindet. Die Mehrzahl waren Einwohner des Herzogtums Schleswig und somit Wehrpflichtige der deutschen Armee

Hent e-bogen (EPUB) Fyrretyve Fortællinger af Fædrelandets Historie

Hent e-bogen (PDF) Fyrretyve Fortællinger af Fædrelandets Historie

Fyrretyve Fortællinger af Fædrelandets Historie af Adolph Ditlev Jørgensen er en populærhistorisk fremstilling af danmarkshistorien med vægten lagt på de sønderjydske anliggender.

Lukket for kommentarer.