Historie

Den tidligst kendte skriftlige forekomst af navnet Bryld optræder i Stepping sogns kirkebog i 1701, hvor Christen Hansen Bryld i Kolstrup (16xx-1741) vies til Kierstine Jensdatter. Samme år vies Andres Jessen i Stepping til Anna “Christen Bryldes” og antager herefter selv navnet Bryld. Anna er givetvis datter til Christen Andersen Bryld i Stepping (1627-1711), men om Christen A Bryld og Christen H Bryld selv var slægtninge vides ikke med sikkerhed for nuværende. Hypotesen er indtil videre fastholdt fordi det er den simpleste forklaring på at et i samtiden yderst ualmindeligt navn forekommer samtidigt i samme lokalområde. Der er for eksempel så vidt vides ikke nogen lokalitet i området som de to familier begge kunne have taget navn efter.

Andres Jessen Bryld fik fem børn og af disse fik navnlig Jess Andersen Bryld (1708-76) en betydelig efterslægt gennem sit oldebarn Hans Vilhelm Bryld (1828-94). De i offentligheden mest kendte personer af navnet Bryld nedstammer herfra.

Christen Hansen Bryld fik i sine to kendte ægteskaber ti døtre og tre sønner, men mange af dem døde som små og de fleste efterkommere fik han gennem datteren Kirsten Christensdatter (Bryld) (1721-83), som i sit ægteskab med Jeppe Jensen grundlagde en stor efterslægt omfattende udvandrere til USA og sidegrenen Bryhl i det sydlige Slesvig. Fra sønnen Hans Christensen Bryld (1713-79) stammer blandt andet den nørrejyske sidegren Bryldt.

Der er ikke fundet nogen forklaring på navnet Bryld. Det kan have været givet til en tilflytter fra Brylle sogn på Fyn eller fra byen Brühl ved Köln, men der kan også være tale om det i Polen ikke ualmindelige Bryl.

Lukket for kommentarer.